Μεταγραφές στη Ρουμανία

Εγγυώμαστε την άμεση και σίγουρη μεταγραφή φοιτητών από Κρατικά Ευρωπαϊκά και μη Πανεπιστήμια σε οποιοδήποτε Πανεπιστημιακό Ίδρυμα της Ρουμανίας σε αγγλόφωνο, γαλλόφωνο ή ρουμανόφωνο τμήμα.

Μεταγραφές στη Ρουμανία από την Τσεχία, μεταγραφές στη Ρουμανία από την Αγγλία, μεταγραφές στη Ρουμανία από την Ιταλία, μεταγραφές στη Ρουμανία από τη Σλοβακία, μεταγραφές στη Ρουμανία από τη Σερβία, μεταγραφές στη Ρουμανία από τη Βουλγαρία, μεταγραφές στη Ρουμανία από Γερμανία, μεταγραφές στη Ρουμανία από τη Μολδαβία, μεταγραφές στη Ρουμανία από Ελλάδα.

Αναλαμβάνουμε επιπλέον την εγγυημένη αναγνώριση μαθημάτων –σε περίπτωση προηγηθείσας φοίτησης ενός, δύο ή περισσοτέρων ετών- και την μεταγραφή στο μέγιστο δυνατό έτος σπουδών στη σχολή επιλογής του φοιτητή.

Αναλαμβάνουμε μεταγραφές από Α.Ε.Ι. (Χημικό, Βιολογικό κ.λ.π), Α.Τ.Ε.Ι. (Φυσικοθεραπείας, Οδοντικής Τεχνολογίας, Ιατρικών Εργαστηρίων, κ.λ.π) και Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., πτυχιούχων αλλά και εν ενεργεία σπουδαστών.